ประเภทโปรแกรม

  • Delete

ประเภทอุตสาหกรรม11 ค้นพบสินค้า

ตัวกรองที่คุณเลือก :  

IMSI Pico Version

ซอฟต์แวร์สำหรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธาณะ เหมาะสำหรับ ธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ ธุรกิจที่ต้องการใช้ Wifi ให้กับลูกค้า *IMSI Pico Version on Cloud เหมาะสำหรับ การเข้าใช้ ไม่เกิน 20 User *หากเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ เข้าใช้งานพร้อมกันเกิน 20 User ใช้ IMSI Software on Cloud
ดูรายละเอียด

Izpal ClinicPro

มีระบบบันทึกข้อมูลคนไข้พร้อมภาพถ่าย บันทึกข้อมูลคอร์สแบบรายครั้งหรือตามปริมาณได้ บันทึกรายการยาและบริการ พร้อมพิมพ์ฉลากยาได้ทันที ระบบสินค้าคงคลัง ระบบกำหนดค่าตอบแทนพนักงาน ระบบสรุปรายงาน ระบบลายเซ็นดิจิตอล
แพทย์และเจ้าหน้าที่ สามารถตรวจสอบเวลานัด หมายได้ทันที
มีระบบติดตามลูกค้าและสัตว์ป่วยด้วยระบบส่ง SMS ทันหรือล่วงหน้าได้
สามารถเชื่อมต่อกับระบบ POS ได้

ดูรายละเอียด

izpal VetPro

ระบบการทำงานของโปรแกรมซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิก อิซปาล คลินิก รอบรับการทำงานในส่วนต่างๆ ภายในคลินิก ช่วยให้การทำงานให้เป็นระบบ บันทีกข้อมูลคนไข้อย่างเป็นอย่างครบถ้วนด้วยระบบอ่านบัตรประชาชน ตรวจสอบยอดยาคงเหลือได้ทันที นัดหมายคนไข้และส่งข้อความให้คนไข้ได้ บันทึกการรักษาด้วยแพทย์ บันทึกค่าใช้จ่ายได้อย่างครบถ้วน พร้อมรายการสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และการกำหนดสิทธิการใช้งานของพนักงานได้อย่างครอบคลุม

ดูรายละเอียด

MIDAS-BUDGET

  • การจัดทำแผนงบประมาณประจำปี
  • การผูกพันงบประมาณข้ามปี
  • การปรับโอนงบประมาณ
  • การบริหารโครงการ
  • การเบิกจ่ายงบประมาณทั่วไป
  • การบันทึกตัวชี้วัดขององค์กร
  • สอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนงบประมาณ
  • รายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงบประมาณ รายงานเชิงบริหารต่างๆ
ดูรายละเอียด

Q Soft APS

บริหารงานด้วยระบบ Graphic ทำให้ง่ายในการจัดการ และใช้หลักการ Drag & Drop ในการบริหารตารางเวลาการผลิต
วางแผนการผลิต และจ้างผลิตด้วย Gantt Bar
วางแผนการจัดซื้อ และจัดส่งด้วย Gantt Bar
ดูภาพรวมของเส้นทางการผลิตได้ตั้งแต่ระดับนาทีถึงระดับวัน
ดูภาพรวมของการใช้งานหน่วยการผลิตในรูปแบบของ Gantt Chart
ดูภาพรวมของการบริหารสินค้าคงคลังได้
ตรวจสอบสถานะของงานได้ง่ายจากสีของ Gantt Chart
ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของแผนการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ดี
Customize เพื่อเชื่อมต่อโปรแกรม MRP ใดๆก็ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมนั้น
ดูรายละเอียดของงาน (Order – Instruction) ที่ออกไปเพื่อลดความผิดพลาดในการกระจายงานได้

*เริ่มต้นที่ 5 User

ดูรายละเอียด

Q Soft MRP

ระบบบริหารการผลิตจ่ายงานได้หลายรูปแบบ ด้วยบัตรสั่งผลิตบาร์โค้ด(ใช้ RFID แทนได้) บันทึกข้อมูล Real Time จาก Shop Floor ทำให้การติดตามสถานะการผลิตละเอียด และแม่นยำ

***ซื้อ Q.Soft MRP สามารถซื้อ Q.Soft APS , Q.Soft PM , Q.Soft WMS ได้ในราคาพิเศษ

*เริ่มต้นที่ 5 Users

ดูรายละเอียด

Q Soft S-WMS

ระบบบริหารคลังสินค้า บริหารพื้นที่จัดเก็บสินค้า 3 ระดับ (คลัง, ตำแหน่ง, ที่เก็บ) แบบ Graphic (Layout 2D) และบริหารพาเลทไปพร้อมกัน เชื่อมโยงทุกอย่างด้วยบาร์โค้ด (ซี่งสามารถเปลี่ยนเป็น RFID ได้ตามความพร้อมของ ผู้ประกอบการ)

ลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุด
การใช้พื้นที่และปริมาตรในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สร้างความมั่นใจว่าแรงงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคต่างๆ มีเพียงพอและสอดคล้อง กับระดับของธุรกิจที่ได้วางแผนไว้
สร้างความพึงพอใจในการทำงานในแต่ละวันแก่ผู้เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายสินค้า ทั้งการรับเข้าและการจ่ายออก โดยใช้ปริมาณจากการจัดซื้อ และความต้องการในการ จัดส่งให้แก่ลูกค้าเป็นเกณฑ์
สามารถวางแผนได้อย่างต่อเนื่อง ควบคุม และรักษาระดับการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการภายใต้ต้นทุน ที่เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าในการลงทุนตามขนาดธุรกิจที่กำหนด

*เริ่มต้นที่ 5 Users

ดูรายละเอียด

ระบบบริหารงานร้านอาหาร GENiUS iRestaurant

ระบบบริหารงานร้านอาหาร (GENiUS iRestaurant System) คุณจะไม่ประสบปัญหาความล่าช้าในการสั่งอาหารไปยังห้องครัว, การเรียกเก็บค่าอาหารรวมเข้าห้องพัก, การคิดต้นทุนสำหรับอาหารที่จัดเป็นชุดอีกต่อไป เพราะมีระบบรองรับครบถ้วน ดังนี้ – ระบบการจอง, ย้าย, รวมโต๊ะ – ระบบสร้างเมนูอาหาร – ระบบสั่งอาหารผ่านเครื่อง Tablet, Smart phone – ระบบพิมพ์ใบสั่งอาหารเข้าห้องครัว และบาร์เครื่องดื่ม – ระบบการโอนค่าอาหารเข้าห้องพัก – ระบบพิมพ์บิลได้ทั้งไทย, อังกฤษ – ระบบสินค้าคงคลัง

ดูรายละเอียด

ระบบบริหารงานโรงแรม GENiUS iHotel

ระบบบริหารงานโรงแรม GENiUS iHotel พัฒนาในแบบ Web Application ที่สมบูรณ์แบบ 100% รองรับการทำงานผ่านระบบ Cloud Computing มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพเหมาะสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม และรีสอร์ท เปิดให้บริการเป็นสมาชิกรายเดือน สามารถบริหารงานได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมกับสามารถสร้างเป็น Internet Community ของตัวเองขึ้นเพื่อเชื่อมโยงกับองค์กรภายนอกทั้งลูกค้า คู่ค้า บริษัทในเครือ และสร้างระบบรักษาความปลอดภัย พร้อมกับระบบแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ผู้ใช้กำหนด ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งระบบจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการบริหารและการจัดการทรัพยากร แทนที่ต้องรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง มาเป็นแบบการร่วมมือกัน (Collaboration)
ดูรายละเอียด
Close Menu
×

Cart

ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

กรุณาเข้าสู่ระบบ
preloader