1. ระบบบัญชีภายใน (Module) ที่หลากหลายและปรับแต่งได้ตามความต้องการ
 2. มีระบบ Web Service ที่ Server สำหรับดูข้อมูลทางและบริหารจัดการผ่านทาง Internet สำหรับระบบออฟไลน์
 3. สามารถเข้าบริหารจัดการผ่านทาง Internet ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากทุกที่ ด้วย Labtop, Notebook, Smartphone หรือ Tablet
 4. ระบบออนไลน์ (on Cloud) พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
 5. ระบบได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมสรรพกร สามารถยื่นใบกำกับภาษีทางออนไลน์ได้
 6. ระบบสามารถรองรับได้หลายภาษา
 7. ระบบได้รับการรับรองคุณสมบัติของระบบโปรแกรม และเงินสนับสนุนช่วยเหลือบางส่วนแก่ผู้ใช้บริการ จากหน่วยงานสวทช.

* ขอสงวนสิทธิ์การรับรองคุณสมบัติของระบบโปรแกรมและเงินสนับสนุนช่วยเหลือ จากการอนุมัติโดย โครงการ ITAP สวทช.

 1. ระบบบัญชีภายใน (Module) ที่หลากหลายและปรับแต่งได้ตามความต้องการ
 2. มีระบบ Web Service ที่ Server สำหรับดูข้อมูลทางและบริหารจัดการผ่านทาง Internet สำหรับระบบออฟไลน์
 3. สามารถเข้าบริหารจัดการผ่านทาง Internet ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากทุกที่ ด้วย Labtop, Notebook, Smartphone หรือ Tablet
 4. ระบบออนไลน์ (on Cloud) พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
 5. ระบบได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมสรรพกร สามารถยื่นใบกำกับภาษีทางออนไลน์ได้
 6. ระบบสามารถรองรับได้หลายภาษา
 7. ระบบได้รับการรับรองคุณสมบัติของระบบโปรแกรม และเงินสนับสนุนช่วยเหลือบางส่วนแก่ผู้ใช้บริการ จากหน่วยงานสวทช.

* ขอสงวนสิทธิ์การรับรองคุณสมบัติของระบบโปรแกรมและเงินสนับสนุนช่วยเหลือ จากการอนุมัติโดย โครงการ ITAP สวทช.

รายละเอียดโปรแกรม

เหมาะกับธุรกิจ

รองรับระบบปฏิบัติการ

รองรับอุปกรณ์

รองรับบราวเซอร์

รองรับภาษา

แผนกำหนดราคา

หมายเหตุ

ฟังก์ชันการทำงาน

เป็นผู้ให้บริการโปรแกรมบริหารจัดการบัญชีรวมทั้งทรัพยากรในธุรกิจขนาดใหญ่ และ SME จากประสบการณ์ที่ผ่านมามากกว่า 10 ปี โปรแกรม YuuERP เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงสุดในปัจจุบันที่สามารถช่วยให้ธุรกิจของท่านก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เสริมศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ ช่วยลดต้นทุนในการผลิต รู้สุขภาพธุรกิจของท่านอย่างชัดเจนภายใน 3-6 เดือน ทำให้ทราบจุดที่สามารถปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลกำไรอย่างมีทิศทางจากข้อมูลจริง และ Real-time ผู้ใช้บริการสามารถก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยระบบผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สามารถเลือกได้ทั้งระบบออฟไลน์ (on Server) และระบบออนไลน์ (on Cloud) พร้อมการสำรองข้อมูล สามารถปรับระบบให้มีความยืดหยุ่น ด้วยการเพิ่มหรือลด Module ของระบบได้ตามความต้องการ เพื่อการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ อีกทั้งระบบนี้ยังสามารถรองรับได้หลายภาษา (ไทย, จีน, อังกฤษ, และกลุ่มประเทศ CLMV เป็นต้น )

โปรแกรมที่คล้ายกัน

โปรแกรมจากบริษัทเดียวกัน

Close Menu
×

Cart

ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

กรุณาเข้าสู่ระบบ
preloader