1. ลดค่าใช้จ่ายในการทำงาน ไม่ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปที่ site งาน
  2. มีความถูกต้องสูง
  3. ป้องกันการนำสินค้าหมดอายุ ไปใช้งาน
  4. ลด Lead time ในการเก็บเงิน
  1. ลดค่าใช้จ่ายในการทำงาน ไม่ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปที่ site งาน
  2. มีความถูกต้องสูง
  3. ป้องกันการนำสินค้าหมดอายุ ไปใช้งาน
  4. ลด Lead time ในการเก็บเงิน

รายละเอียดโปรแกรม

เหมาะกับธุรกิจ

รองรับระบบปฏิบัติการ

รองรับอุปกรณ์

รองรับบราวเซอร์

รองรับภาษา

แผนกำหนดราคา

หมายเหตุ

ฟังก์ชันการทำงาน

Solution ดังกล่าว ออกแบบมาเพื่อบริหารสินค้าที่มีลักษณะ Consignment เช่นอุปกรณ์ผ่าตัด เป็นต้น สินค้าประเภทนี้ ผู้ผลิตจำเป็นต้องวางสินค้าของตนไว้ที่โรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งาน สินค้าเหล่านี้จะถูกใช้งาน ต่อเมื่อมีการผ่าตัดเท่านั้น จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของสินค้าต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปที้่โรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจสอบ stock สินค้า ตรวจสอบว่ามีสินค้าหมดอายุหรือไม่ เป็นประจำ เพื่อให้สินค้าของตนมีความพร้อมอยู่เสมอ ซึ่งการทำงานดังกล่าว ทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูงในการส่งเจ้าหน้าที่ไปตามโรงพยาบาลต่าง ๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่าย การตรวจสอบด้วยเจ้าหน้าที่ยังมีโอกาสผิดพลาดสูง Solution ดังกล่าวได้มีการออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาข้างต้น Solution ดังกล่าวจะมีการติดตั้ง Intelligent Cabinet ที่โรงพยาบาลต่าง ๆ ตู้ดังกล่าวจะทำการอ่านข้อมูลสินค้าที่อยู่ในตู้ ให้ทราบถึงจำนวนสินค้าที่อยู่ในตู้ และแจ้งว่ามีสินค้าอะไรบ้างทีหมดอายุ ข้อมูลทั้งหมดจถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางระบบ Cloud ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบถึง ข้อมูลดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องส่งคนไปที่หน้างานอีกต่อไป

โปรแกรมที่คล้ายกัน

โปรแกรมจากบริษัทเดียวกัน

Close Menu
×

Cart

ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

กรุณาเข้าสู่ระบบ
preloader