ระบบบำรุงรักษาเครื่องจักร มีระบบตารางแผนซ่อมบำรุง เชื่อมโยงระบบวางแผนการผลิต หากมีการแจ้งซ่อมด่วนก็ Alert ไปยังระบบวางแผนการผลิตได้อัตโนมัติ รวมถึงการตรวจสอบ %OEE (Overall Equipment Effectiveness) ที่ต้องใช้ข้อมูลจากทั้งระบบแผนการผลิต, บริหารการผลิต มาที่ระบบนี้

ระบบบำรุงรักษาเครื่องจักร มีระบบตารางแผนซ่อมบำรุง เชื่อมโยงระบบวางแผนการผลิต หากมีการแจ้งซ่อมด่วนก็ Alert ไปยังระบบวางแผนการผลิตได้อัตโนมัติ รวมถึงการตรวจสอบ %OEE (Overall Equipment Effectiveness) ที่ต้องใช้ข้อมูลจากทั้งระบบแผนการผลิต, บริหารการผลิต มาที่ระบบนี้

รายละเอียดโปรแกรม

เหมาะกับธุรกิจ

รองรับระบบปฏิบัติการ

รองรับอุปกรณ์

รองรับบราวเซอร์

รองรับภาษา

แผนกำหนดราคา

หมายเหตุ

ฟังก์ชันการทำงาน

Q.Soft PM – Plant Maintenance โปรแกรมบริหารการป้องกันซ่อมบำรุง Q.Soft PM เป็นโปรแกรมบริหารงานบำรุงรักษาเครื่องจักร ระบบแผนการซ่อมบารุง (Preventive Maintenance Plan- PMP) ระบบบันทึก และติดตามงานซ่อมบารุง ( Maintenance Description) ระบบสต็อกอะไหล่ (Inventory Control) ระบบต้นทุนการงานซ่อมบารุง (Maintenance Cost) ระบบรักษากาหนดสิทธิการใช้งาน (Security Authority)

โปรแกรมที่คล้ายกัน

โปรแกรมจากบริษัทเดียวกัน

Close Menu
×

Cart

ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

กรุณาเข้าสู่ระบบ
preloader