Q.Soft M-WMS – Warehouse Management System Marehouse เป็นโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า ที่ช่วยให้กระบวนการทำงานในคลังสินค้ามีประสิทธิ ภาพมากขึ้น ทั้งด้านความเร็ว การค้นหา การตรวจสอบถูกต้องแม่นยำและยังช่วยลดปัญหาการสูญหายของสินค้าได้

Q.Soft M-WMS – Warehouse Management System Marehouse เป็นโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า ที่ช่วยให้กระบวนการทำงานในคลังสินค้ามีประสิทธิ ภาพมากขึ้น ทั้งด้านความเร็ว การค้นหา การตรวจสอบถูกต้องแม่นยำและยังช่วยลดปัญหาการสูญหายของสินค้าได้

รายละเอียดโปรแกรม

เหมาะกับธุรกิจ

รองรับระบบปฏิบัติการ

รองรับอุปกรณ์

รองรับบราวเซอร์

รองรับภาษา

TH

แผนกำหนดราคา

หมายเหตุ

ฟังก์ชันการทำงาน

ระบบบริหารคลังสินค้า บริหารพื้นที่จัดเก็บสินค้า 3 ระดับ (คลัง, ตำแหน่ง, ที่เก็บ) แบบ Graphic (Layout 2D) และบริหารพาเลทไปพร้อมกัน เชื่อมโยงทุกอย่างด้วยบาร์โค้ด (ซี่งสามารถเปลี่ยนเป็น RFID ได้ตามความพร้อมของ ผู้ประกอบการ)

ลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุด
การใช้พื้นที่และปริมาตรในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สร้างความมั่นใจว่าแรงงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคต่างๆ มีเพียงพอและสอดคล้อง กับระดับของธุรกิจที่ได้วางแผนไว้
สร้างความพึงพอใจในการทำงานในแต่ละวันแก่ผู้เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายสินค้า ทั้งการรับเข้าและการจ่ายออก โดยใช้ปริมาณจากการจัดซื้อ และความต้องการในการ จัดส่งให้แก่ลูกค้าเป็นเกณฑ์
สามารถวางแผนได้อย่างต่อเนื่อง ควบคุม และรักษาระดับการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการภายใต้ต้นทุน ที่เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าในการลงทุนตามขนาดธุรกิจที่กำหนด

*เริ่มต้นที่ 5 Users

โปรแกรมที่คล้ายกัน

โปรแกรมจากบริษัทเดียวกัน

Close Menu
×

Cart

ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

กรุณาเข้าสู่ระบบ
preloader