เหมาะสำหรับธุรกิจการผลิต และธุรกิจซื้อมาขายไป/การบริการ/การกระจายสินค้า (Manufacturing, Trading/Services and Distribution )

วิเคราะห์ข้อมูล Real Time แบบ Pivot Table สามารถแสดงหน้าจอได้สองภาษาคือไทยและอังกฤษ

ระบบผลิต สามารถคำนวณต้นทุนจริงตาม Lot การผลิต

เหมาะสำหรับธุรกิจการผลิต และธุรกิจซื้อมาขายไป/การบริการ/การกระจายสินค้า (Manufacturing, Trading/Services and Distribution )

วิเคราะห์ข้อมูล Real Time แบบ Pivot Table สามารถแสดงหน้าจอได้สองภาษาคือไทยและอังกฤษ

ระบบผลิต สามารถคำนวณต้นทุนจริงตาม Lot การผลิต

รายละเอียดโปรแกรม

เหมาะกับธุรกิจ

รองรับระบบปฏิบัติการ

รองรับอุปกรณ์

รองรับบราวเซอร์

รองรับภาษา

แผนกำหนดราคา

หมายเหตุ

ฟังก์ชันการทำงาน

1) Q-ERP Trading: ระบบโปรแกรมบริหารจัดการและวางแผนสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป/การบริการ และการกระจายสินค้า ประกอบด้วยระบบจัดซื้อ, ระบบขาย, ระบบคลังสินค้า และระบบบัญชีและการเงิน

a. Express version (Q-ERP/xT):  เหมาะสำหรับผู้ใช้งานไม่เกิน 10 Users พร้อมกัน

b. Enterprise version (Q-ERP/eT): เหมาะสำหรับผู้ใช้งานพร้อมกัน35 Users++

2) Q-ERP Manufacturing: ระบบโปรแกรมบริหารจัดการและวางแผนสำหรับธุรกิจการผลิต และการกระจายสินค้า

a. Express version (Q-ERP/xM):  เหมาะสำหรับผู้ใช้งานไม่เกิน 10 Users พร้อมกัน

b. Enterprise version (Q-ERP/eM): เหมาะสำหรับผู้ใช้งานพร้อมกัน35 Users++

3) Frontend Add-ons เป็นระบบที่ใช้หลักการประสาน (Syncronize) ข้อมูลระหว่างระบบ Q-ERP และ ระบบ Frontend Add-ons โดยอัตโนมัติ ทำให้ประหยัดเวลา ลดขั้นตอน ลดการซ้ำซ้อน รวมถึงลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล

a. eCommerce (Q-ERP/eC): ระบบการจัดการขายสินค้าบน Internet

b. eHotel (Q-ERP/eH): ระบบการจัดการโรงแรมและการจองห้องพักบน Internet

*** Software Technology: C#, .Net Framework, Microsoft SQL Server, Windows 10

โปรแกรมที่คล้ายกัน

โปรแกรมจากบริษัทเดียวกัน

Close Menu
×

Cart

ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

กรุณาเข้าสู่ระบบ
preloader