เป็นโปรแกรมที่ออกแบบขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลักคือ เพื่อรองรับกระบวนการทำงานของธุรกิจตัวแทนขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) โดยมีโครงสร้างหลักดังนี้ Job Order เป็นโมดูลหลักซึ่งรองรับงาน Operation ทั้ง Freight, Customs และ Trucking รวมทั้งข้อมูล Revenue and Expense ของแต่ละ Job Order Receivable เพื่อรองรับงานของเจ้าหน้าที่การเงินในการแจ้งหนี้ พิมพ์ใบ Invoice ใบกำกับภาษี พร้อมทั้งรับชำระหนี้ Payable เพื่อรองรับงานบันทึกค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น Management Report : พิมพ์รายงานต่าง ๆ ในเชิงสถิติและ KPI Report Management Module เพื่อรองรับพิมพ์รายงานสรุปเชิงสถิติต่าง ๆ ได้ User Management จัดการสิทธิผู้ใช้ระบบ Data Management กำหนดข้อมูลพื้นฐานของระบบ

เป็นโปรแกรมที่ออกแบบขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลักคือ เพื่อรองรับกระบวนการทำงานของธุรกิจตัวแทนขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) โดยมีโครงสร้างหลักดังนี้ Job Order เป็นโมดูลหลักซึ่งรองรับงาน Operation ทั้ง Freight, Customs และ Trucking รวมทั้งข้อมูล Revenue and Expense ของแต่ละ Job Order Receivable เพื่อรองรับงานของเจ้าหน้าที่การเงินในการแจ้งหนี้ พิมพ์ใบ Invoice ใบกำกับภาษี พร้อมทั้งรับชำระหนี้ Payable เพื่อรองรับงานบันทึกค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น Management Report : พิมพ์รายงานต่าง ๆ ในเชิงสถิติและ KPI Report Management Module เพื่อรองรับพิมพ์รายงานสรุปเชิงสถิติต่าง ๆ ได้ User Management จัดการสิทธิผู้ใช้ระบบ Data Management กำหนดข้อมูลพื้นฐานของระบบ

รายละเอียดโปรแกรม

เหมาะกับธุรกิจ

รองรับระบบปฏิบัติการ

รองรับอุปกรณ์

รองรับบราวเซอร์

รองรับภาษา

TH

แผนกำหนดราคา

หมายเหตุ

ฟังก์ชันการทำงาน

โปรแกรมที่รองรับการทำงานของบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) ดังนี้

  1. Job Order เป็นโมดูลหลักซึ่งรองรับงาน Operation ทั้ง Freight, Customs และ Trucking รวมทั้งข้อมูล Revenue and Expense ของแต่ละ Job Order
  2. Receivable เพื่อรองรับงานของเจ้าหน้าที่การเงินในการแจ้งหนี้ พิมพ์ใบ Invoice ใบกำกับภาษี พร้อมทั้งรับชำระหนี้
  3. Payable เพื่อรองรับงานบันทึกค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
  4. Management Report พิมพ์รายงานต่าง ๆ ในเชิงสถิติและ  KPI
  5. Report Management Module เพื่อรองรับพิมพ์รายงานสรุปเชิงสถิติต่าง ๆ ได้
  6. User Management จัดการสิทธิผู้ใช้ระบบ
  7. Data Management กำหนดข้อมูลพื้นฐานของระบบ

โปรแกรมที่คล้ายกัน

โปรแกรมจากบริษัทเดียวกัน

Close Menu
×

Cart

ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

กรุณาเข้าสู่ระบบ
preloader