การรับหนังสือเข้า บันทึกรับหนังสือ/เอกสารเข้าจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทั้งภายนอกและภายใน

การส่งหนังสือออก บันทึกรายการหนังสือส่งออกและแนบเอกสารส่งไปยังเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางได้

กำหหนดต้นแบบทางเดินเอกสาร  สามารถกำหนดต้นแบบทางเดินเอกสารสำหรับหนังสือเข้าแบบต่าง ๆ ได้

การบันทึกงานประชุม เป็นการบันทึกข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

การรับหนังสือเข้า บันทึกรับหนังสือ/เอกสารเข้าจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทั้งภายนอกและภายใน

การส่งหนังสือออก บันทึกรายการหนังสือส่งออกและแนบเอกสารส่งไปยังเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางได้

กำหหนดต้นแบบทางเดินเอกสาร  สามารถกำหนดต้นแบบทางเดินเอกสารสำหรับหนังสือเข้าแบบต่าง ๆ ได้

การบันทึกงานประชุม เป็นการบันทึกข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

รายละเอียดโปรแกรม

เหมาะกับธุรกิจ

รองรับระบบปฏิบัติการ

รองรับอุปกรณ์

รองรับบราวเซอร์

รองรับภาษา

แผนกำหนดราคา

หมายเหตุ

ฟังก์ชันการทำงาน

ระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์ เป็นระบบควบคุมหนังสือรับเข้า – ส่งออก รายงานการประชุมและสามารถส่งต่อให้หน่วยงานภายใน ที่เกี่ยวข้องได้ พร้อมแนบเอกสารรูปแบบต่างๆ ได้

โปรแกรมที่คล้ายกัน

โปรแกรมจากบริษัทเดียวกัน

Close Menu
×

Cart

ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

กรุณาเข้าสู่ระบบ
preloader