MIDAS-BUDGET

 • การจัดทำแผนงบประมาณประจำปี
 • การผูกพันงบประมาณข้ามปี
 • การปรับโอนงบประมาณ
 • การบริหารโครงการ
 • การเบิกจ่ายงบประมาณทั่วไป
 • การบันทึกตัวชี้วัดขององค์กร
 • สอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนงบประมาณ
 • รายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงบประมาณ รายงานเชิงบริหารต่างๆ
 • การจัดทำแผนงบประมาณประจำปี
 • การผูกพันงบประมาณข้ามปี
 • การปรับโอนงบประมาณ
 • การบริหารโครงการ
 • การเบิกจ่ายงบประมาณทั่วไป
 • การบันทึกตัวชี้วัดขององค์กร
 • สอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนงบประมาณ
 • รายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงบประมาณ รายงานเชิงบริหารต่างๆ

รายละเอียดโปรแกรม

ประเภทโปรแกรม

เหมาะกับธุรกิจ

รองรับระบบปฏิบัติการ

รองรับอุปกรณ์

รองรับบราวเซอร์

รองรับภาษา

แผนกำหนดราคา

หมายเหตุ

ฟังก์ชันการทำงาน

รายละเอียดแอปพลิเคชัน

 เป็นโปรแกรมที่ออกแบบขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นฐานข้อมูล สำหรับบันทึกข้อมูลงบประมาณ และการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน ใช้ในการจัดทำแผนงานงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงานทั้งแผนรายได้และแผนค่าใช้จ่าย มีขั้นตอนการอนุมัติแผน การปรับเพิ่มโอนย้ายงบประมาณระหว่างปี และสามารถเปรียบเทียบกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงได้ ทำให้ทราบงบประมาณคงเหลือของแต่ละรหัสค่าใช้จ่ายได้ทันที นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชั่นการบันทึกผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส หรือ รายปีได้ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับแผนการใช้งบประมาณได้

โปรแกรมที่คล้ายกัน

โปรแกรมจากบริษัทเดียวกัน

Close Menu
×

Cart

ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

กรุณาเข้าสู่ระบบ
preloader