izpal VetPro

ระบบการทำงานของโปรแกรมซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิก อิซปาล คลินิก รอบรับการทำงานในส่วนต่างๆ ภายในคลินิก ช่วยให้การทำงานให้เป็นระบบ บันทีกข้อมูลคนไข้อย่างเป็นอย่างครบถ้วนด้วยระบบอ่านบัตรประชาชน ตรวจสอบยอดยาคงเหลือได้ทันที นัดหมายคนไข้และส่งข้อความให้คนไข้ได้ บันทึกการรักษาด้วยแพทย์ บันทึกค่าใช้จ่ายได้อย่างครบถ้วน พร้อมรายการสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และการกำหนดสิทธิการใช้งานของพนักงานได้อย่างครอบคลุม

ระบบการทำงานของโปรแกรมซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิก อิซปาล คลินิก รอบรับการทำงานในส่วนต่างๆ ภายในคลินิก ช่วยให้การทำงานให้เป็นระบบ บันทีกข้อมูลคนไข้อย่างเป็นอย่างครบถ้วนด้วยระบบอ่านบัตรประชาชน ตรวจสอบยอดยาคงเหลือได้ทันที นัดหมายคนไข้และส่งข้อความให้คนไข้ได้ บันทึกการรักษาด้วยแพทย์ บันทึกค่าใช้จ่ายได้อย่างครบถ้วน พร้อมรายการสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และการกำหนดสิทธิการใช้งานของพนักงานได้อย่างครอบคลุม

รายละเอียดโปรแกรม

ประเภทโปรแกรม

เหมาะกับธุรกิจ

รองรับระบบปฏิบัติการ

รองรับอุปกรณ์

รองรับบราวเซอร์

รองรับภาษา

แผนกำหนดราคา

หมายเหตุ

ฟังก์ชันการทำงาน

โปรแกรมซอฟต์แวร์ เพื่อการบริหารจัดการงานด้านโรงพยาบาลสัตว์ ครอบคลุมการทำงานทั้งในส่วนของห้องบัตร ห้องตรวจ ห้องยา พักรักษา เพ็ทซอป อาบน้ำตัดขน และการเงิน

โปรแกรมที่คล้ายกัน

โปรแกรมจากบริษัทเดียวกัน

Close Menu
×

Cart

ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

กรุณาเข้าสู่ระบบ
preloader