Izpal ClinicPro

มีระบบบันทึกข้อมูลคนไข้พร้อมภาพถ่าย บันทึกข้อมูลคอร์สแบบรายครั้งหรือตามปริมาณได้ บันทึกรายการยาและบริการ พร้อมพิมพ์ฉลากยาได้ทันที ระบบสินค้าคงคลัง ระบบกำหนดค่าตอบแทนพนักงาน ระบบสรุปรายงาน ระบบลายเซ็นดิจิตอล
แพทย์และเจ้าหน้าที่ สามารถตรวจสอบเวลานัด หมายได้ทันที
มีระบบติดตามลูกค้าและสัตว์ป่วยด้วยระบบส่ง SMS ทันหรือล่วงหน้าได้
สามารถเชื่อมต่อกับระบบ POS ได้

มีระบบบันทึกข้อมูลคนไข้พร้อมภาพถ่าย บันทึกข้อมูลคอร์สแบบรายครั้งหรือตามปริมาณได้ บันทึกรายการยาและบริการ พร้อมพิมพ์ฉลากยาได้ทันที ระบบสินค้าคงคลัง ระบบกำหนดค่าตอบแทนพนักงาน ระบบสรุปรายงาน ระบบลายเซ็นดิจิตอล
แพทย์และเจ้าหน้าที่ สามารถตรวจสอบเวลานัด หมายได้ทันที
มีระบบติดตามลูกค้าและสัตว์ป่วยด้วยระบบส่ง SMS ทันหรือล่วงหน้าได้
สามารถเชื่อมต่อกับระบบ POS ได้

รายละเอียดโปรแกรม

ประเภทโปรแกรม

เหมาะกับธุรกิจ

รองรับระบบปฏิบัติการ

รองรับอุปกรณ์

รองรับบราวเซอร์

รองรับภาษา

แผนกำหนดราคา

หมายเหตุ

ฟังก์ชันการทำงาน

 โปรแกรมซอฟต์แวร์ เพื่อการบริหารงานคลินิก ครอบคลุมการทำงานทั้งในส่วนของห้องบัตรห้องตรวจ ห้องยาและห้องการเงิน

โปรแกรมที่คล้ายกัน

โปรแกรมจากบริษัทเดียวกัน

Close Menu
×

Cart

ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

กรุณาเข้าสู่ระบบ
preloader