*IMSI เหมาะสำหรับ การเข้าใช้ มากกว่า 20 User ขึ้นไป *หากเป็นธุรกิจขนาดเล็กเข้าใช้งานพร้อมกันไม่เกิน 20 User ใช้ IMSI Pico Version on Cloud
*IMSI เหมาะสำหรับ การเข้าใช้ มากกว่า 20 User ขึ้นไป *หากเป็นธุรกิจขนาดเล็กเข้าใช้งานพร้อมกันไม่เกิน 20 User ใช้ IMSI Pico Version on Cloud

รายละเอียดโปรแกรม

ประเภทโปรแกรม

เหมาะกับธุรกิจ

รองรับระบบปฏิบัติการ

รองรับอุปกรณ์

รองรับบราวเซอร์

รองรับภาษา

แผนกำหนดราคา

หมายเหตุ

ฟังก์ชันการทำงาน

  1. ซอฟต์แวร์ อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ ที่รวมความสามารถด้านการยืนยันตัวตน , การควบคุม Bandwitdh และการเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ในซอฟต์แวร์ตัวเดียว
  2. ควบคุมการทำงานทั้งหมดผ่าน Web Interface และสามารถปรับแต่งระบบเพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายนอก เช่น ระบบ POS , PMS หรือระบบฐานข้อมูลลูกค้า
  3. เหมาะสำหรับควบคุมการให้บริการอินเทอร์เน็ตในธุรกิจ โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา ฯลฯ

โปรแกรมที่คล้ายกัน

โปรแกรมจากบริษัทเดียวกัน

Close Menu
×

Cart

ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

กรุณาเข้าสู่ระบบ
preloader