โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz

จัดการงานบัญชีครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นงานซื้อ ขาย คลังสินค้า งานบัญชี ใช้งานง่าย สามารถจัดทำบัญชีได้ด้วยตนเอง ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมายภาษี

จัดการงานบัญชีครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นงานซื้อ ขาย คลังสินค้า งานบัญชี ใช้งานง่าย สามารถจัดทำบัญชีได้ด้วยตนเอง ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมายภาษี

รายละเอียดโปรแกรม

ประเภทโปรแกรม

เหมาะกับธุรกิจ

รองรับระบบปฏิบัติการ

รองรับอุปกรณ์

รองรับบราวเซอร์

Chrome

รองรับภาษา

แผนกำหนดราคา

หมายเหตุ

ฟังก์ชันการทำงาน

รายละเอียดแอปพลิเคชัน

จุดเด่นของ โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz 

 • ใช้งานง่าย เราได้ออกแบบให้โปรแกรมใช้งานง่าย แม้คนที่ไม่ได้มีความรู้ทางบัญชีมาก็สามารถใช้งานได้
 • ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานจัดซื้อ บริหารงานขาย ระบบคลังสินค้า รวมถึงระบบงานบัญชี

โปรแกรมรองรับการทำงานตามมาตรฐานกรมสรรพากร  สิ้นเดือนสามารถดึงรายงานจากระบบยื่นภาษีตามที่สรรภากรกำหนดได้เลย

รวมถึงสามารถออกงบได้จากระบบเลย ไม่ว่าจะเป็น งบทดลอง งบดุล  หรืองบกำไรขาดทุน  ช่วยให้ผู้ประกอบการรู้ผลการดำเนินงานที่แท้จรองของกิจการได้

 • ทำงานได้ทุกที่  ทุกเวลา โปรแกรมเราเป็น Web Base ทำให้สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ ที่มี Internet ผ่าน computer , Tablet รวมถึงรองรับการทำงานผ่านมือถือ

รองรับฟังก์ชั่นการทำงาน

 • Sale – ระบบจัดจำหน่าย
 • Purchase – ระบบจัดซื้อ
 • Inventory – ระบบสินค้าคงคลัง
 • Account Receivable – ระบบบัญชีลูกหนี้
 • Account Payable – ระบบบัญชีเจ้าหนี้
 • General Ledger – ระบบบัญชีแยกประเภท
 • VAT & Withholding Tax – ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • Cheque & Bankd – ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร
 • Petty Cash – ระบบเงินสดย่อย
 • Approve Center – ระบบอนุมัติ
 • Audit Trail – การตรวจข้อมูลและการควบคุมภายใน
 • Security Administrator – ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลและสิทธิ์เข้าใช้
 • Analysis Report – รายงานวิเคราะห์
 • Financial Management – งบการเงิน
 • CRM : ระบบบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์
 • Dashboard : กราฟและรายงานวิเคราะห์
 • ibiz Mobile : ระบบบริหารงานบนมือถือ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.prosoftibiz.com

โปรแกรมที่คล้ายกัน

โปรแกรมจากบริษัทเดียวกัน

Close Menu
×

Cart

ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

กรุณาเข้าสู่ระบบ
preloader