ระบบบริหารงานโรงแรม GENiUS iHotel

ระบบบริหารงานโรงแรม GENiUS iHotel พัฒนาในแบบ Web Application ที่สมบูรณ์แบบ 100% รองรับการทำงานผ่านระบบ Cloud Computing มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพเหมาะสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม และรีสอร์ท เปิดให้บริการเป็นสมาชิกรายเดือน สามารถบริหารงานได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมกับสามารถสร้างเป็น Internet Community ของตัวเองขึ้นเพื่อเชื่อมโยงกับองค์กรภายนอกทั้งลูกค้า คู่ค้า บริษัทในเครือ และสร้างระบบรักษาความปลอดภัย พร้อมกับระบบแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ผู้ใช้กำหนด ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งระบบจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการบริหารและการจัดการทรัพยากร แทนที่ต้องรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง มาเป็นแบบการร่วมมือกัน (Collaboration)
ระบบบริหารงานโรงแรม GENiUS iHotel พัฒนาในแบบ Web Application ที่สมบูรณ์แบบ 100% รองรับการทำงานผ่านระบบ Cloud Computing มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพเหมาะสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม และรีสอร์ท เปิดให้บริการเป็นสมาชิกรายเดือน สามารถบริหารงานได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมกับสามารถสร้างเป็น Internet Community ของตัวเองขึ้นเพื่อเชื่อมโยงกับองค์กรภายนอกทั้งลูกค้า คู่ค้า บริษัทในเครือ และสร้างระบบรักษาความปลอดภัย พร้อมกับระบบแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ผู้ใช้กำหนด ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งระบบจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการบริหารและการจัดการทรัพยากร แทนที่ต้องรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง มาเป็นแบบการร่วมมือกัน (Collaboration)

รายละเอียดโปรแกรม

เหมาะกับธุรกิจ

รองรับระบบปฏิบัติการ

รองรับอุปกรณ์

รองรับบราวเซอร์

รองรับภาษา

แผนกำหนดราคา

หมายเหตุ

ฟังก์ชันการทำงาน

รายละเอียดแอปพลิเคชัน

– บริหารจัดการระบบงานแม่บ้าน และระบบงานซ่อมบำรุงใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สมบูรณ์แบบ 100% ใช้งานได้จากคอมพิวเตอร์, Tablet และโทรศัพท์มือถือ

– บันทึกรายการได้พร้อมกันหลายเครื่อง ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน

– มีระบบความปลอดภัยเพื่อแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่ละคน ทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัยจากผู้ไม่ได้รับอนุญาต และเป็นความลับ

– ออกรายงานได้ทันที และมีรายงานครบถ้วน ทั้งด้านการจัดการทั่วไป ด้านการบริหาร วิเคราะห์ สรุปผล ด้วยรายงานมาตรฐาน ไม่ต้องสร้างฟอร์มรายงานด้วยตัวเอง

– สามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและรายได้ของโรงแรมได้เอง เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพิ่มเติม

– เชื่อมั่นในความปลอดภัยของข้อมูล เพราะมีระบบการสำรองข้อมูลอัตโนมัติที่เป็นมาตรฐาน

– สามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน สำหรับพันธมิตร หรือโรงแรมมีสาขาในเครือ

– สามารถกำหนดรหัสผ่านและสิทธิการใช้งานของพนักงาน

– สามารถกำหนดชนิด – ประเภทห้องพัก, กำหนดราคาห้องพักทั้งช่วงปกติหรือช่วงเทศกาลและจัดเป็นแพ็คเกจ

– สามารถกำหนดราคาห้องพักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งแบบ Exclusive และ Inclusive

– สามารถกำหนดราคาห้องพักกับราคาอาหารเช้าให้รวมหรือแยก

– สามารถรับการจองทั้งแบบ FIT, Group, Package, Contact Rate, History, Web Site

– ช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนในการจองห้องพัก

– ระบบบริหารห้อง ย้ายห้อง, รวมห้อง, แยกหรือรวมบิลค่าห้องพัก

– สามารถเรียกดูสถานะห้องพักได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา เพื่อเตรียมการขายอย่างมีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว เช่น

– มี Status Bar แสดงสถานะในแต่ละห้องพัก ว่ามีลูกค้า Check In อยู่, ลูกค้า Check Out แล้วแต่ยังไม่ทำความสะอาด, ห้องว่างพร้อมขาย, ห้องที่ต้องทำความสะอาด, ห้องชำรุด ต้องให้ช่างเข้าซ่อม, ห้องอยู่ระหว่างการซ่อมยังไม่แล้วเสร็จ เป็นต้น

– สามารถบันทึกการจองห้องจัดเลี้ยง, สร้างใบสั่งงานเมื่อลูกค้าจองห้องจัดเลี้ยง และผู้รับผิดชอบในแผนกต่างๆ สามารถเรียกดูใบสั่งงานได้

– ระบบเรียกเก็บเงินได้ทั้งเงินสด, เช็ค, เครดิตการ์ด, เครดิตเรียกเก็บภายหลัง ช่วยลดความผิดพลาดเรื่องการคำนวณยอดเงินต่าง ๆ

โปรแกรมที่คล้ายกัน

โปรแกรมจากบริษัทเดียวกัน

Close Menu
×

Cart

ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

กรุณาเข้าสู่ระบบ
preloader