ประเภทโปรแกรม

ประเภทอุตสาหกรรม2 ค้นพบสินค้า

Izpal ClinicPro

มีระบบบันทึกข้อมูลคนไข้พร้อมภาพถ่าย บันทึกข้อมูลคอร์สแบบรายครั้งหรือตามปริมาณได้ บันทึกรายการยาและบริการ พร้อมพิมพ์ฉลากยาได้ทันที ระบบสินค้าคงคลัง ระบบกำหนดค่าตอบแทนพนักงาน ระบบสรุปรายงาน ระบบลายเซ็นดิจิตอล
แพทย์และเจ้าหน้าที่ สามารถตรวจสอบเวลานัด หมายได้ทันที
มีระบบติดตามลูกค้าและสัตว์ป่วยด้วยระบบส่ง SMS ทันหรือล่วงหน้าได้
สามารถเชื่อมต่อกับระบบ POS ได้

ดูรายละเอียด

izpal VetPro

ระบบการทำงานของโปรแกรมซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิก อิซปาล คลินิก รอบรับการทำงานในส่วนต่างๆ ภายในคลินิก ช่วยให้การทำงานให้เป็นระบบ บันทีกข้อมูลคนไข้อย่างเป็นอย่างครบถ้วนด้วยระบบอ่านบัตรประชาชน ตรวจสอบยอดยาคงเหลือได้ทันที นัดหมายคนไข้และส่งข้อความให้คนไข้ได้ บันทึกการรักษาด้วยแพทย์ บันทึกค่าใช้จ่ายได้อย่างครบถ้วน พร้อมรายการสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และการกำหนดสิทธิการใช้งานของพนักงานได้อย่างครอบคลุม

ดูรายละเอียด
Close Menu
×

Cart

ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

กรุณาเข้าสู่ระบบ
preloader