ประเภทโปรแกรม

ประเภทอุตสาหกรรม2 ค้นพบสินค้า

MIDAS-DMS

การรับหนังสือเข้า บันทึกรับหนังสือ/เอกสารเข้าจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทั้งภายนอกและภายใน

การส่งหนังสือออก บันทึกรายการหนังสือส่งออกและแนบเอกสารส่งไปยังเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางได้

กำหหนดต้นแบบทางเดินเอกสาร  สามารถกำหนดต้นแบบทางเดินเอกสารสำหรับหนังสือเข้าแบบต่าง ๆ ได้

การบันทึกงานประชุม เป็นการบันทึกข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

ดูรายละเอียด
Close Menu
×

Cart

ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

กรุณาเข้าสู่ระบบ
preloader