ประเภทโปรแกรม

ประเภทอุตสาหกรรม6 ค้นพบสินค้า

HumanO

โปรแกรม Humano สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ครอบคลุมงานครบวงจร ส่งผลให้การบริหารองค์กรสอดคล้อง และเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์การดำเนินงาน และเป้าหมายขององค์การ
ดูรายละเอียด

Q Soft APS

บริหารงานด้วยระบบ Graphic ทำให้ง่ายในการจัดการ และใช้หลักการ Drag & Drop ในการบริหารตารางเวลาการผลิต
วางแผนการผลิต และจ้างผลิตด้วย Gantt Bar
วางแผนการจัดซื้อ และจัดส่งด้วย Gantt Bar
ดูภาพรวมของเส้นทางการผลิตได้ตั้งแต่ระดับนาทีถึงระดับวัน
ดูภาพรวมของการใช้งานหน่วยการผลิตในรูปแบบของ Gantt Chart
ดูภาพรวมของการบริหารสินค้าคงคลังได้
ตรวจสอบสถานะของงานได้ง่ายจากสีของ Gantt Chart
ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของแผนการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ดี
Customize เพื่อเชื่อมต่อโปรแกรม MRP ใดๆก็ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมนั้น
ดูรายละเอียดของงาน (Order – Instruction) ที่ออกไปเพื่อลดความผิดพลาดในการกระจายงานได้

*เริ่มต้นที่ 5 User

ดูรายละเอียด

ระบบบริหารการลาออนไลน์ (GENiUS Leave Online)

พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน GENiUS PR และระบบบันทึกเวลาทำงาน GENiUS TA ทำงานผ่านระบบ Cloud Computing ใช้ได้กับ Computer, Tablet และ Smart Phone พนักงานสะดวกลางานได้ทุกที่ ทุกเวลา และส่งข้อมูลการลาให้หัวหน้างานผ่านทางอีเมล์ เพื่อให้หัวหน้างานอนุมัติได้ทันที
ดูรายละเอียด

ระบบบริหารงานบุคคล GENiUS HRM

รายละเอียดแอปพลิเคชัน เลือกใช้ได้ 2 ภาษา ไทย/อังกฤษ ใช้ง่ายเหมาะกับคนไทย ไม่จำกัดจำนวนพนักงาน เหมาะสำหรับองค์กรตั้งแต่ขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ มีบริษัทใช้งานจริงมากกว่า 2,000 บริษัท ฟังก์ชั่นการทำงาน 4 in 1 การบริหารจัดการงานบุคคลครบวงจร : 1. โปรแกรมบัญชีเงินเดือน ( PR : Payroll System) 2. โปรแกรมบริหารงานบุคคล

ดูรายละเอียด

ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์ GENiUS Payslip Online

เป็นระบบช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประหยัดทรัพยากรและเวลาในการสั่งพิมพ์จัดส่งใบจ่ายเงินเดือนให้พนักงานผ่านทางอีเมล์ได้อีก 1 ช่องทาง พนักงานสะดวกได้รับใบจ่ายเงินเดือนได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่าน Smart Phone, Tablet และ Computer ตรวจสอบประวัติใบจ่ายเงินเดือนย้อนหลังพร้อมสั่งพิมพ์ด้วยตนเองได้

ดูรายละเอียด
Close Menu
×

Cart

ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

กรุณาเข้าสู่ระบบ
preloader