ประเภทโปรแกรม

ประเภทอุตสาหกรรม4 ค้นพบสินค้า

MIDAS-FM

เป็นโปรแกรมที่ออกแบบขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลักคือ เพื่อรองรับกระบวนการทำงานของธุรกิจตัวแทนขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) โดยมีโครงสร้างหลักดังนี้ Job Order เป็นโมดูลหลักซึ่งรองรับงาน Operation ทั้ง Freight, Customs และ Trucking รวมทั้งข้อมูล Revenue and Expense ของแต่ละ Job Order Receivable เพื่อรองรับงานของเจ้าหน้าที่การเงินในการแจ้งหนี้ พิมพ์ใบ Invoice ใบกำกับภาษี พร้อมทั้งรับชำระหนี้ Payable เพื่อรองรับงานบันทึกค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น Management Report : พิมพ์รายงานต่าง ๆ ในเชิงสถิติและ KPI Report Management Module เพื่อรองรับพิมพ์รายงานสรุปเชิงสถิติต่าง ๆ ได้ User Management จัดการสิทธิผู้ใช้ระบบ Data Management กำหนดข้อมูลพื้นฐานของระบบ

ดูรายละเอียด

MIDAS-TMS

  1. ระบบจองรถขนส่ง (Trucking Order)
  2. ระบบข้อมูลรถ/พนักงานขับรถ (Trucking Master)
  3. ระบบค่าใช้จ่ายรถ/พนักงานขับรถ (Trucking Expense/Driver Expense)
  4. ระบบรายงานเชิงบริหาร (Management Report)
  5. จัดการสิทธิผู้ใช้ระบบ /ข้อมูลพื้นฐาน
  6. สามารถ Export รายงานออกในลักษณะ Excel File ได้
ดูรายละเอียด

Thai Transportation Management System

TTMS เป็นซอฟต์แวร์ Web Base Application (ทำงานผ่านทางออนไลน์) สามารถรองรับได้ทั้งการขนส่งแบบ รายย่อย เหมาคัน และตู้คอนเทนเนอร์ ช่วยลดความผิดพลาดในการทำงาน ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ลดการวางบิลผิดพลาดข้อดีคือไม่ต้องลงทุนซื้อ Server ที่มีราคาแพงและไม่ต้องลงทุนเป็นเงินก้อน

ดูรายละเอียด
Close Menu
×

Cart

ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

กรุณาเข้าสู่ระบบ
preloader