ประเภทโปรแกรม

ประเภทอุตสาหกรรม9 ค้นพบสินค้า

HumanO

โปรแกรม Humano สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ครอบคลุมงานครบวงจร ส่งผลให้การบริหารองค์กรสอดคล้อง และเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์การดำเนินงาน และเป้าหมายขององค์การ
ดูรายละเอียด

MIDAS-FM

เป็นโปรแกรมที่ออกแบบขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลักคือ เพื่อรองรับกระบวนการทำงานของธุรกิจตัวแทนขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) โดยมีโครงสร้างหลักดังนี้ Job Order เป็นโมดูลหลักซึ่งรองรับงาน Operation ทั้ง Freight, Customs และ Trucking รวมทั้งข้อมูล Revenue and Expense ของแต่ละ Job Order Receivable เพื่อรองรับงานของเจ้าหน้าที่การเงินในการแจ้งหนี้ พิมพ์ใบ Invoice ใบกำกับภาษี พร้อมทั้งรับชำระหนี้ Payable เพื่อรองรับงานบันทึกค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น Management Report : พิมพ์รายงานต่าง ๆ ในเชิงสถิติและ KPI Report Management Module เพื่อรองรับพิมพ์รายงานสรุปเชิงสถิติต่าง ๆ ได้ User Management จัดการสิทธิผู้ใช้ระบบ Data Management กำหนดข้อมูลพื้นฐานของระบบ

ดูรายละเอียด

MIDAS-TMS

  1. ระบบจองรถขนส่ง (Trucking Order)
  2. ระบบข้อมูลรถ/พนักงานขับรถ (Trucking Master)
  3. ระบบค่าใช้จ่ายรถ/พนักงานขับรถ (Trucking Expense/Driver Expense)
  4. ระบบรายงานเชิงบริหาร (Management Report)
  5. จัดการสิทธิผู้ใช้ระบบ /ข้อมูลพื้นฐาน
  6. สามารถ Export รายงานออกในลักษณะ Excel File ได้
ดูรายละเอียด

Q Soft M-WMS

Q.Soft M-WMS – Warehouse Management System Marehouse เป็นโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า ที่ช่วยให้กระบวนการทำงานในคลังสินค้ามีประสิทธิ ภาพมากขึ้น ทั้งด้านความเร็ว การค้นหา การตรวจสอบถูกต้องแม่นยำและยังช่วยลดปัญหาการสูญหายของสินค้าได้

ดูรายละเอียด

Thai Transportation Management System

TTMS เป็นซอฟต์แวร์ Web Base Application (ทำงานผ่านทางออนไลน์) สามารถรองรับได้ทั้งการขนส่งแบบ รายย่อย เหมาคัน และตู้คอนเทนเนอร์ ช่วยลดความผิดพลาดในการทำงาน ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ลดการวางบิลผิดพลาดข้อดีคือไม่ต้องลงทุนซื้อ Server ที่มีราคาแพงและไม่ต้องลงทุนเป็นเงินก้อน

ดูรายละเอียด

ระบบบริหารการลาออนไลน์ (GENiUS Leave Online)

พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน GENiUS PR และระบบบันทึกเวลาทำงาน GENiUS TA ทำงานผ่านระบบ Cloud Computing ใช้ได้กับ Computer, Tablet และ Smart Phone พนักงานสะดวกลางานได้ทุกที่ ทุกเวลา และส่งข้อมูลการลาให้หัวหน้างานผ่านทางอีเมล์ เพื่อให้หัวหน้างานอนุมัติได้ทันที
ดูรายละเอียด

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz

จัดการงานบัญชีครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นงานซื้อ ขาย คลังสินค้า งานบัญชี ใช้งานง่าย สามารถจัดทำบัญชีได้ด้วยตนเอง ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมายภาษี

ดูรายละเอียด
Close Menu
×

Cart

ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

กรุณาเข้าสู่ระบบ
preloader