ICON CRM

ระบบบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เริ่มตั้งแต่กระบวนการ เก็บฐานข้อมูลลูกค้า , ระบบการตลาด และการขาย , ระบบ Customer Service , ระบบบริหาร Member Club , ระบบบริหาร ORDER ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ลูกค้า ได้อย่างรวดเร็ว

ระบบบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เริ่มตั้งแต่กระบวนการ เก็บฐานข้อมูลลูกค้า , ระบบการตลาด และการขาย , ระบบ Customer Service , ระบบบริหาร Member Club , ระบบบริหาร ORDER ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ลูกค้า ได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียดโปรแกรม

เหมาะกับธุรกิจ

รองรับระบบปฏิบัติการ

รองรับอุปกรณ์

รองรับบราวเซอร์

รองรับภาษา

แผนกำหนดราคา

หมายเหตุ

ฟังก์ชันการทำงาน

จุดเด่นของซอฟต์แวร์

  1. สามารถใช้งาน Social CRM ได้บน smart phone บนระบบ iOS หรือ Android ได้
  2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม ความสามารถต่าง ๆ ของผู้ขายจากสมการ และการวิเคราะห์ขั้นสูงจากข้อมูลลูกค้า เพื่อพัฒนาองค์กร
  3. ทางบริษัทฯ จะบริการเฉพาะบริษัทที่เป็นเจ้าของ License เท่านั้น แต่จะเปิดที่เก็บข้อมูลไว้ให้ใช้งาน 15 folder หากเป็นสำนักงานบัญชี
  4. มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล อยู่ใน INET CLOUD ที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งมีเครือข่ายสำรองที่สามารถ ใช้เป็นศูนย์สำรองข้อมูลกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO20000-1, ISO27001

โปรแกรมที่คล้ายกัน

โปรแกรมจากบริษัทเดียวกัน

Close Menu
×

Cart

ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

กรุณาเข้าสู่ระบบ
preloader