เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

18 เมษายน 2018

1. บทนำ

ข้อกำหนดที่บังคับใช้กับบริการ Thaidotcom Marketpalce โดย Thai.com (“Thai.com” “เรา” หรือ “พวกเรา”) ซึ่งตั้งอยู่ที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยวาง กรุงเทพมหานคร 10310 การใช้งาน Thaidotcom Marketplace เนื้อหา หรือบริการอื่นๆ (เรียกว่า “เนื้อหา”) ที่มีให้บริการจะเป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการของ Thaidotcom Marketplace และข้อกำหนดในการให้บริการของ Thai.com (“ข้อกำหนดในการให้บริการของ Thai.com”) (รวมเรียกว่า “ข้อกำหนด”) Thaidotcom Marketplace คือ “บริการ” ตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการของ Thai.com หากมีความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดในการให้บริการของ Thaidotcom Marketplace และข้อกำหนดในการให้บริการของ Thai.com ให้ถือว่าข้อกำหนดในการให้บริการของ Thai.com มีผลเหนือกว่า

Close Menu
×

Cart

ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

กรุณาเข้าสู่ระบบ
preloader